Om oss

Om Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med hjälp av stimulansmedel pågår ett samarbete i Stockholms län mellan Storsthlm (länets 26 kommuner), Region Stockholm och NSPH Stockholms län. Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län är namnet på det regionala arbetet kring psykisk hälsa.

Klicka för större bild

De ljusgröna rutorna är grupper/funktioner som skapats specifikt för satsningen kring Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län. De mörkgröna rutorna är befintliga samverkansnätverk som delvis berörs av satsningarna. Den gemensamma styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län godkänner årligen de länsövergripande handlingsplanerna, som sedan rapporteras till den politiska samverkansgruppen VIS (Vård i samverkan).

Varje kommun har utsett en samordnare som bjuds in av Storsthlm för gemensam information, stöd och dialog kring de gemensamma medlen.

Om samverkanskansliet

Samverkanskansliet för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län består av två länsgemensamma projektledare, en samordnare och en projektkoordinator från Region Stockholm samt en samordnare från Storsthlm. Samverkanskansliet ska stötta kommunerna och Region Stockholm i sina satsningar utifrån Uppdrag Psykisk Hälsa samt underlätta samverkan så att Uppdrag Psykisk Hälsa kan göra långsiktig skillnad i länet. Samverkanskansliet träffar regelbundet olika nätverk för att stämma av frågor och gemensamt driva och utveckla arbetet i länet.

Läs mer under Kontakta oss.