Vuxna 25+

Med en åldrande befolkning och en ökande psykisk ohälsa är det avgörande med behovsanpassade och effektiva insatser, såväl förebyggande som främjande, för att bryta trenden. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm län arbetar med att erbjuda ett stöd till kommunerna och Region Stockholm i dessa frågor.

70 procent av befolkningen i länet är över 25 år och snart kommer var fjärde person vara över 65 år. Syftet med den länsgemensamma satsningen är att stödja och förstärka arbetet som redan görs mot målgruppen, med särskilt fokus på att bidra till bättre förutsättningar kring samverkan mellan kommun och Region Stockholm. Det kan till exempel handla om utveckling av ledning, styrning och organisation eller kunskap och kompetens.

I högermenyn på den här sidan kan du som arbetar med dessa frågor hitta information om aktuella projekt, stöd och inspiration.