Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa inom Region Stockholm erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk och arrangerar utbildningar som är öppna för alla. Här finns kalendariet.

e-autism – Introduktion till autism

e-autism är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den ger en introduktion till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Webbkursen är öppen för alla.

Autismcenter små barn

Autismcenter små barn tillhör Habilitering & Hälsa, som är en del av Region Stockholm. Här arbetar arbetsterapeut, kuratorer, logopeder, psykologer, fysioterapeut och specialpedagoger. Vår grundtanke är att alla viktiga personer runt barnet hjälps åt. Därför erbjuder vi introduktionskurs, temaföreläsningar och kurser som vänder sig till föräldrar och förskolepersonal. Kurskatalog för föräldrar och för personal i olika kategorier

Riksförbundet Attentions kompetens- och utbildningscenter

Attention utbildning – erbjuder utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade psykiatriska tillstånd för personal inom skola, vård, omsorg och andra intresserade mot en kostnad. Här finns kalendariet. 

KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism). Här finns deras utbildningar.

KIND arrangerar varje år NPF-dagarna. Läs mer om 2018 års NPF-dagar.

Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden samlas Socialstyrelsens information, utbildningar och annat kring ADHD.