Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

E-autism

Autism- och Aspergerförbundet erbjuder en kostnadsfri, webbaserad introduktionskurs: E-autism. Kursen riktar sig i första hand till dig som är nyanställd på skola, boende eller daglig verksamhet och ger dig en introduktion till autism och autismspektrumet tillstånd.

Autismcenter små barn

Autismcenter små barn är en del av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm och erbjuder introduktionskurser, temaföreläsningar och utbildningar som bland annat vänder sig till förskolepersonal och föräldrar. Kurskatalog för föräldrar och för personal i olika kategorier

Habilitering & Hälsa

Habilitering och hälsa, Region Stockholm, erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk och arrangerar utbildningar som är öppna för alla. Kurskatalog habilitering och hälsa.

Riksförbundet Attention

Attention ger öppna utbildningar och uppdragsutbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och relaterade psykiatriska tillstånd för personal inom skola, vård, omsorg.

Kalendarium Attentions öppna utbildningar

Information Attentions webbutbildningar.

KIND – Center of Developmental Disorders at Karolinska Institutet

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för vårdpersonal, skolpersonal, forskare och andra som är intresserade av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kurskalender KIND