HBTQ

Kunskapsguiden

 Kunskapsguiden samlas Socialstyrelsens utbildningar, poddar och andra verktyg kring HBTQ.

Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Socialstyrelsen har i februari 2018 publicerat en webbutbildning om normer utifrån ett hbtq-perspektiv. Syftet är att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Genom ökad kunskap och diskussion får socialtjänsten verktyg för att förändra strukturer och att arbeta normmedvetet. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar i socialtjänsten och är tänkt att genomföras gemensamt under ledning av en eller två personer som utsetts att hålla samman utbildningsinsatsen.  Här finns all information

RFSL

RFSL erbjuder webbutbildningar och HBTQ-certifieringar till en kostnad.
Till RFSL:s utbildningar och certifieringar 

Lärtorget

Lärtorget erbjuder en e-utbildning  kring HBTQ-frågor. (Observera att kursen öppnas i ett eget webbläsarfönster. Vissa webbläsare blockerar så kallade ”pop-up” fönster som standard. Säkerställ att du tillåter ”pop-up” fönster i din webbläsare”).

Lärtorget kan även erbjuda påfyllnad för medarbetare som arbetar i hbtq-diplomerade verksamheter inom landstinget och som missat verksamhetens grundkurs. Syftet är även att ge en introduktion till hbtq-arbete och normkritiskt arbete för personer som arbetar i icke diplomerade verksamheter. HBTQ diplomering för personal inom regionen