HBTQI

Att synliggöra normer i socialtjänsten

Socialstyrelsen erbjuder webbutbildningen Att synliggöra normer i socialtjänsten ur ett hbtqi-perspektiv. Kursen ger dig som arbetar i socialtjänsten effektiva verktyg för att förändra strukturer och arbeta normmedvetet i verksamheten.

HBTQI i arbetslivet

RFSL Utbildning är en del av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter som erbjuder erbjuder kurser och föreläsningar för ett mer inkluderande arbetsliv. Webbutbildning med HBTQI-fokus ger dig en första inblick i hbtqi-frågor och du får lära dig om arbetsmiljö, bemötande och hur normer påverkar. HBTQI för chefen riktar sig till chefer eller arbetsledare och ger kunskap, stöd och verktyg för att öka förutsättningarna att på ett effektfullt sätt leda arbetet med HBTQI och inkludering på arbetsplatsen.

HBTQI – normer, kön och sexualitet

Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget erbjuder webbaserade utbildningar i HBTQI-frågor:

HBTQI – normer, kön och sexualitet – ökar medvetenheten i frågor om hbtq och om våra normer och hur regionens medarbetare möter patienter, kunder och varandra. Sedan ett par år tillbaka erbjuds även en HBTQI-diplomeringsutbildning för i första hand primärvårdsverksamheter. Utbildningsinsats leder till en formell diplomering av både enskilda medarbetare och verksamheten som har genomgått utbildningen, givet att kraven för diplomering är uppfyllda.