Stöd till utvecklingsarbete

Att leda utvecklingsarbete

SKR har tagit fram utbildningen Att leda utvecklingsarbete som ger stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys, genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik etc.

Utbildningen inleds med ett kortare förmöte följt av två heldagsseminarier och ett kortare eftermöte.

Att leda utvecklingsarbete steg 2

Denna utbildning är en praktisk tillämpning av den teori som ligger till grund för utbildningen Att leda utvecklingsarbete. Vi övar tillsammans på verktyg och metoder som stödjer förberedelsearbete, genomförande och vidmakthållande av förbättringar. Kortare teoretiska genomgångar varvas med övningar där du också kommer att kunna välja bland parallella spår. Du har god möjlighet att lära tillsammans med och av andra och att skapa nätverk.

Det underlättar om du har gått utbildningen Att leda utvecklingsarbete innan.