Stöd till utvecklingsarbete

Att leda utvecklingsarbete

SKR har tagit fram utbildningen Att leda utvecklingsarbete som ger stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys, genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik etc.

Utbildningen inleds med ett kortare förmöte följt av två heldagsseminarier och ett kortare eftermöte.