Stöd till utvecklingsarbete

Att leda utvecklingsarbete

SKL har tagit fram en utbildning ”Att leda utvecklingsarbete” och den ger stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm. Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Läs mer om utbildningen.