Utbildning: Suicidprevention och migration

Under 2017 arrangerade vi två utbildningsdagar om suicidprevention och migration, som en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

Båda utbildningsdagarna finns dokumenterade med inspelade föreläsningar och talarstöd. Du hittar manualer och verktyg som du kan använda för att själv utbilda kollegor inom detta område. Materialet är fritt att använda i all form av utbildning.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?