Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangeras en temadag om suicidprevention den 30 mars 2017 i Stockholm. Vi planerar för att erbjuda ytterligare en temadag om detta ämne under 2017.

Temadagen tar upp situationen för ensamkommande ungdomar som har fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden, men precis som inom programmet i övrigt är målgruppen alla asylsökande och nyanlända, och denna temadag vänder sig till alla professioner som möter målgruppen.

Program 30 mars

 

Dokumentation från temadagen 30 mars

Inspelning från temadagen 30 mars

Talarstöd från temadagen 30 mars

Utbildnings-kit baserat på temadagen 30 mars med allt du behöver för att själv genomföra en utbildning för kollegor och medarbetare

Kommentarer från deltagarna 30 mars (via Mentimeter)

Konsten att rädda liv – fem korta filmer om suicidprevention med Ullakarin Nyberg

”Vi lämnade allting och kom hit” – Röster från barn och unga på flykt; Barnombudsmannens rapport om ensamkommande barn 2017

Rädda Barnens stödlinje

Filmer på dari för ensamkommande barn från Barnombudsmannen, Mind och Rädda Barnen

Fyra filmer från Rädda Barnen om hur du kan bemöta barn som varit med om svåra upplevelser

Steg för livet – film och informationsmaterial

Suicidprevention i Väst

30 liv i veckan – dokumentärserie på SVT om självmord med Anne Lundberg och Sofia Helin

Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården

Folkhälsomyndighetens sidor om suicidprevention

Suicide zero

NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa

Mind om självmord: Information och verktyg

 

Målgrupp för temadagen

Temadagen vänder sig till personal inom:

  • Vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri)
  • Boenden
  • Elevhälsan
  • Socialtjänsten
  • Myndigheter och civilsamhälle
  • Senast ändrad den 21 augusti 2017