Våld

Mäns våld mot kvinnor

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) erbjuder webbkurser om våld i nära relationer som ger grundläggande kunskaper för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete, till exempel inom socialtjänsten, skolan och omsorgen.

 Introduktionskurs: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Utbildningskalender Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är en digital utbildning framtagen av Jämställdhetsmyndigheten. Kursen är uppdelad i fem kapitel och ger dig en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Med ökad kunskap blir du bättre på att uppmärksamma människor som riskerar att utnyttjas eller som kan komma att utnyttja andra. Du får också ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i bemötande, och hur du kan agera. Utbildningen kan också ge dig som arbetar på strategisk nivå en grundläggande förståelse för ämnesområdet.

Unga och våld

Våra unga och våldet är en utbildningsserie som har tagits fram av Utbildningsradion (UR) och lyfter våld i unga parrelationer. Serien lanserades i samband med en Novusundersökning om våld i ungas parrelationer våren 2021 och är tillgänglig till och med våren 2025.

Basprogram om våld mot barn är en digital utbildning som ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn och unga som varit utsatta för våld och övergrepp. Basprogrammet är kostnadsfritt, tar en dag att genomföra och ger möjlighet till fördjupning inom flera områden. När som helst under utbildningen kan du ta en paus för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Du kan gå utbildningen på egen hand eller tillsammans med andra i gruppspåret. Efter avklarad utbildning får du ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Utbildningen har tagits fram av Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet.

Rätt att veta är en kurs framtagen av Mucf i samarbete med Youmo.se som vänder sig till yrkesverksamma och ideellt engagerade som möter unga.  Kursen ger stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att närma sig. Utbildningspaketet består av fyra webbkurser som ger dig konkreta verktyg och stöd i hur du kan prata med unga enskilt eller i grupp. De bidrar också till alla ungas rätt att få kunskap och trygga samtal om dessa ämnen.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsens utbildning Hedersrelaterat våld och förtryck är kostnadsfri och vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten, skolan och förskolan. Den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsende.

Socialstyrelsen erbjuder också en kurs om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning som riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och en motsvarande kurs för dig som arbetar i hälso- och sjukvården. Kursen ger dig kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, hur du kan upptäcka, utreda och genomföra insatser och utveckla den egna verksamheten. Kursen avslutas med ett kunskapstest.

För dig som arbetar som skolledare eller inom elevhälsan erbjuder Skolverket webbkursen Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.  Tonvikten ligger på främjande och förebyggande insatser i syfte att organisera och bedriva ett systematiskt arbete i skolan.