Våld

Mäns våld mot kvinnor

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) erbjuder webbkurser om våld i nära relationer som ger grundläggande kunskaper för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete, till exempel inom socialtjänsten, skolan och omsorgen.

 Introduktionskurs: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Utbildningskalender Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är en digital utbildning framtagen av Jämställdhetsmyndigheten. Kursen är uppdelad i fem kapitel och ger dig en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Med ökad kunskap blir du bättre på att uppmärksamma människor som riskerar att utnyttjas eller som kan komma att utnyttja andra. Du får också ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i bemötande, och hur du kan agera. Utbildningen kan också ge dig som arbetar på strategisk nivå en grundläggande förståelse för ämnesområdet.

Unga och våld

Våra unga och våldet är en utbildningsserie som har tagits fram av Utbildningsradion (UR) och lyfter våld i unga parrelationer. Serien lanserades i samband med en Novusundersökning om våld i ungas parrelationer våren 2021 och är tillgänglig till och med våren 2025.