Hedersrelaterat våld

Heder

Vad innebär det att leva med hedersrelaterat förtryck och våld? Vilka är de underliggande mekanismerna och vad innebär det i en svensk kontext? Vad bär ungdomar som begränsas av hedersnormer med sig och vad är viktigt i mötet med ungdomen?

Webbkursen Heder ger kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter verktyg för att skapa och underhålla grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kursen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, rättsväsende och ideella aktörer.

Utbildningen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck och Södertälje kommun.