Inspirerande insatser

Med hjälp av stimulansmedel för psykisk hälsa genomförs många bra insatser runt om i länet. På den här sidan samlar vi inspirerande exempel på vad länets kommuner, Region Stockholm eller andra verksamheter arbetar med just nu.

Metoder, material och arbetssätt

Samverkan

Kunskap och kompetens

Ledning och styrning

Närliggande utvecklingsarbete