Inspirerande insatser

Med hjälp av stimulansmedel för psykisk hälsa genomförs många bra insatser runt om i länet. På den här sidan samlar vi inspirerande exempel på vad länets kommuner, Region Stockholm eller andra verksamheter arbetar med just nu.

Två personer som tittar på varandra, med regnbågsflaggan i bakgrunden.

Metoder, material och arbetssätt

Samverkan

Kunskap och kompetens

Ledning och styrning

Närliggande utvecklingsarbete