Studiecirkeln med fokus på hälsa för personer med psykisk ohälsa

I Stockholms län testas just nu studiecirkeln Hälsospåret; ett pilotprojekt som stöttar personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga, att reflektera över vad man själv kan göra för att må bättre.

Bild på händer ovanpå varandra.

Vi är i Sundbyberg. Det är dags för ett av de tio tillfällena av studiecirkeln Hälsospåret för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Studiecirkeln är en av fyra olika som just nu pågår runt om i länet tack vare medel från Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm län. Ingrid Lindholm, samordnare på NSPH, håller ihop satsningen.

– Hälsospåret är väldigt konkret. Det finns tio olika teman, ett per tillfälle. Det finns inga pekpinnar. Man får möjlighet att utforska sina egna utmaningar och samtidigt höra hur det är för andra i en liknande situation, säger hon. Det som är unikt i det här pilotprojektet är att studiecirkeln leds av en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller anhörigskap, vilket skapar en helt annan dynamik i gruppen,menar Ingrid.

Under tillfällena diskuteras allt från matvanor och motion till stress och sömn. Istället för att fokusera på hur det som är dåligt ska hanteras belyser man det friska. Det som är unikt med studiecirkeln i Sundbyberg är att den vänder sig mot anhöriga – en grupp som annars lätt glöms bort. Julia Svahn, anhörigstrateg på Sundbybergs kommun, håller i studiecirkeln tillsammans med Ingrid.

– Här är fokus på den anhöriga, inte deras närstående. Behovet av att få prata av sig och dela erfarenheter är stort. Genom studiecirkeln kan man bryta isoleringen som skapas av sina egna tankar och känna gemenskap, förklarar Julia om varför Hälsospåret är en viktig satsning i kommunen.

Varje tillfälle startar med en kort incheckning där deltagarna berättar hur de mår just idag. Sedan reflekterar man över förra tillfällets tema och presenterar dagens. Med hjälp av ett deltagar- och handledningsmaterial, som är framtaget av Studieförbundet Vuxenskolan, diskuteras tema för tema. Även om varje tema bidrar till värdefulla insikter så är det själva mötet med andra personer som är av störst värde, menar en av deltagarna:

– Ibland kan man känna sig maktlös och förtvivlad. Här kan man prata om saker som man inte kan prata med sin närstående om. Vi sitter alla i samma sits, säger deltagaren.

Som studiecirkelledare kan Julia se tilliten stärkas för varje tillfälle som går. När man pratar om personliga saker kommer man varandra närmare snabbt, menar hon. Men det är långt ifrån självklart för alla att delta och prata öppet om sin situation.

– Många uttryckte en tveksamhet till att delta när jag frågade dem. Men det blir också en gemensam nämnare som skapar tillit. Det är så värdefullt att man faktiskt vågar öppna sig och att det finns ett förtroende inom gruppen om att allt stannar här, säger hon.

Det är tydligt att deltagarna som tagit beslutet att öppna upp inte ångrar sitt val. Kombinationen av att få möta några som vet exakt vad man går igenom och de handfasta tips som man kan ta till sig från deltagarmaterialet gör att vardagen, i alla fall ibland, blir lättare att hantera.

– Du är inte ensam, även om det känns som man är ensammast i världen. Att vara en del av den här gruppen påminner mig om att jag är lika viktig som alla andra. Dessutom har jag fått tips kring hur jag kan hantera tankarna när det är extra jobbigt, säger en av deltagarna.

Under pilotprojektets två år kommer 15 studiecirklar att hållas i olika miljöer och i olika kommuner runt om i länet. Vissa av grupperna kommer bestå av blandade deltagare med olika problematik, andra grupper kommer vara specifika för diagnoser eller livssituationer, som den i Sundbyberg för anhöriga eller en kommande studiecirkel för personer schizofreni. Cirklarna hålls av utbildade studiecirkelledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller erfarenhet av att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Deltagarna i varje cirkel fyller i skattningar i början och i slutet av studiecirkelns tio tillfällen utifrån hur de mår och vilken kunskap de uppfattar att de har. Efter detta ska hela satsningen utvärderas.

– Vi ser på skattningarna i början av cirkeln att många har ett behov att prata om sin hälsa med andra i samma situation, utan pekpinnar. Och vad vi ser hittills verkar gemenskapen i sig bidra stort till motivationen att vilja förändra sin situation, säger Ingrid.

Många av de som lider av psykisk ohälsa har själva växt upp i ett hem där psykisk ohälsa varit ständigt närvarande. Att sätta fokus på anhöriga är därför viktigt för att bryta den onda cirkeln – vilket är precis vad studiecirkeln i Sundbyberg gör.

Om pilotprojektet Hälsospåret

Under perioden 2018-2020 kommer sammanlagt 15 studiecirklar att hållas inom Stockholms län.  Fyra cirklar är igång nu och ytterligare tre kommer att starta i början av 2019. Hälsospåret är en metod för att motivera personer med psykisk ohälsa eller deras anhöriga att själva kunna påverka sin egen hälsa.  Kursen tar upp olika teman av hälsa såsom motion, sömn, kost och stress. Detta görs utan pekpinnar och krav och hålls av en utbildad studiecirkelledare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Förhoppningen är att deltagarna genom ökad kunskap, samtal och självinsikt kan hitta sina egna vägar för att må bättre.

Är du intresserad av att ha studiecirkeln Hälsospåret i din verksamhet, hör av dig till Lena Borg, projektledare Hälsospåret, halsosparet@nsphstockholm.se