Helhetssyn leder till bättre stöd på Ekerö

Genom ett projekt kring samordnat stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har Ekerö kommun lyckats vända en svaghet till en styrka.

NP-teamet på Ekerö.

Socialkontoret i Ekerö kommun har länge sett en ökning av ansökningar från personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samtidigt var inte organisationen anpassad för att ta emot personerna på bästa sätt – ett problem de delar med många andra kommuner. För att göra något åt situationen skapades ett projekt med hjälp av stimulansmedel från Uppdrag Psykisk Hälsa. Projektet tar sin utgångspunkt i att anpassa organisationen efter individens behov istället för att tvinga in individen i en form som passar organisationen.

– Det var svårt att veta var personerna hörde hemma i organisationen. Beroende på vilken enhet de kom i kontakt med kunde typen av stöd skilja sig. Det ville vi ändra på, säger Heidi Aronsson som är projektledare för Ekerös NP-projekt.

Kartläggning lägger grunden
Ekerö skapade ett NP-team vars uppgift var att se individens helhetssituation och fatta beslut utifrån både LSS och socialtjänstlagen. De tre handläggarna som ingår i Heidis arbetsgrupp börjar alltid med att göra en kartläggning tillsammans med individen för att identifiera vilka behov och målsättningar som ska sättas upp. Utifrån det skapas ett nätverk bestående av både professionella och personliga kontakter.

– Ett exempel kan vara om personen vill ha hjälp med att få ordning och reda i hemmet. Då är en vanlig insats att erbjuda boendestöd, men det kan också vara att engagera en granne eller anhörig man har bra kontakt med. Vi vill aktivera nätverket så mycket som möjligt, så agerar vi i bakgrunden när det behövs, säger Heidi.

Hon menar att det är en stor skillnad från hur processen tidigare såg ut. Då var stödet mer akutstyrt och mycket ansvar låg på individen själv. Att skapa en brygga mellan socialtjänsten och andra verksamheter har gjort det mycket enklare att se till individens helhetssituation. Att handläggarna håller en lagom och jämn ärendenivå är en viktig nyckel.

– Man kan inte arbeta med förändring om man har 60-70 ärenden att hålla reda på. Man måste våga satsa på personalresurser om det ska funka, vilket vi i Ekerö har gjort, menar Heidi.

Utökade medel och goda resultat
Under projektets gång har både kommunledning och politiken visat nyfikenhet. Så när möjligheten till ytterligare finansiering dök upp genom en satsning på framtidsutvecklingsprojekt i kommunen ansökte NP-teamet – och fick från årsskiftet möjlighet att utöka verksamheten. Ytterligare medel från kommunen innebar en till handläggare och att målgruppens ålder kunde höjas från personer under 30 år till 35 år.

Efter ett och ett halvt år har projektet visat goda resultat. Men Heidi poängterar att det inte går att dra några säkra slutsatser riktigt än. Men de utvärderingar som hittills gjorts visar på en positiv trend. 78 procent av de som deltar upplever ett bättre stöd och större möjlighet till delaktighet. Hela 68 procent uppger att deras livssituation har förbättrats.

– Även om underlaget är litet just nu så är det väldigt kul att se. Vi uppnår målen och skapar en bättre situation för många. Dessutom sker en organisationsförändring från den första april då personer som tidigare hörde till två enheter kommer samlas under funktionshinderenheten, säger Heidi.

Satsar allt på NP-teamet
Projektet sträcker sig till sista augusti 2019. NP-teamet har börjat förbereda ett förslag på hur arbetssättet kan implementeras i ordinarie verksamhet. Daniel Liljekvist, utvecklingsledare på socialkontoret och kontaktperson för Uppdrag Psykisk Hälsa, menar att stimulansmedlen från Uppdrag Psykisk Hälsa kom lägligt då kommunen redan låg i startgroparna med projektet. De valde därför att investera alla tilldelade medel i idén för att få till en hävstångseffekt.

– Vi tyckte det var bra med stor frihet så vi kunde använda medlen till det som behövs i kommunen. Det var en framgångsfaktor och har möjliggjort för oss att vara skarpa i vår satsning. Genom att fokusera kan vi prova våra idéer fullt ut, säger Daniel.