Mötesplatsen som lyckats aktivera ungdomarna

Det kan se relativt anonymt ut, undangömt i ett industriområde. Men låt inte det lura dig – det är insidan som räknas. När du öppnar dörren går det inte att missa värmen och engagemanget som genomsyrar Mötesplats 25 i Haninge.

Mötesplats 25 i Haninge

Det var 2010 som Lotta Björkman, som då jobbade som boendestödjare, kom på idén om en mötesplats för unga med psykisk eller social ohälsa. Den mötesplats som fanns i kommunen riktade sig mest mot äldre och den yngre generationen lyste därför med sin frånvaro. Det var tydligt att Haninge behövde ett ställe där unga kunde mötas på sina villkor. Hon skrev en projektbeskrivning, lämnade den till sin närmsta chef – och resten är historia. 2016 fick hon grönt ljus för projektet. Lokalerna på Hantverkargatan 25 i Haninge renoverades och möblerades och den 28 mars förra året var det dags för invigning.

På mötesplatsen finns det bland annat möjlighet att fika, spela biljard, träna på gym eller bara vara. Att locka ungdomarna till mötesplatsen var inte lätt i början, men efter ett samarbete med Attention Haninge, en organisation som arbetar för att förbättra villkoren för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, började det hända saker. Idag är det en naturlig samlingsplats för många som annars skulle sitta hemma.

– Jag tror det känns bra att komma hit för att alla får vara som man är. Vi skapar möjligheter för dem att göra det de vill. Inget är omöjligt och man ska kunna komma hit oavsett om man har en bra eller dålig dag, säger Lotta.

En första enkätutvärdering har genomförts bland besökarna och tongångarna är väldigt positiva. En nyckel kan vara det fokus på delaktighet som finns när aktiviteter planeras.

– Vi har till exempel två personer som önskat att få ansvara för våra aktiviteter i konst och skapande lera. Då har de fått fria händer att forma det som de vill. Det är en stor tillgång för oss som jobbar här och stärker samtidigt dem, menar Lotta.

Förutom gemensamma aktiviteter finns det även kamratstöd, så kallat peer-support, som utifrån egna erfarenheter kan stötta ungdomarna. Agneta Svensson är på plats varje måndagskväll för att prata med de som vill. Hon beskriver sig själv som ett bredare och kompletterande stöd till övrig personal, med fokus på besökarnas återhämtning och egen maktutveckling.

– Bara man kan hjälpa någon så är det värt det. Även om besökarna inte tänker på att jag är peer-support så uppfattar de att jag lyssnar och förstår på ett annat sätt. Huvudsyftet är att bara vara tillgänglig för dem, säger Agneta.

Som peer-support sträcker sig jobbet även utanför själva mötesplatsen. Agneta möter många av besökarna i den dagliga verksamheten i kommunen ute på deras praktikplatser. Hon har även ett ansvar att jobba nära brukarföreningar, något som underlättas av mötesplatsen.

– Med mötesplatsen knyts alla aktörer ihop och kontakten sinsemellan blir lättare för både dem och besökarna, menar Agneta.

– Att Agneta finns här är viktigt, fortsätter Lotta. Hon är så lyhörd. Jag är med lite överallt och alltid på väg in i nästa möte, känns det som. Men Agneta kan verkligen vara närvarande.

Framtiden för mötesplatsen ser ljus ut och flera nya projekt är igång. Peer-supporterns roll utvecklas och Agneta kommer framöver att hålla i flera studiecirklar, bland annat kring hur man tar makten över sitt eget liv och hälsofrågor. En annan satsning är ett samarbete med myndigheter som besökarna ofta behöver ha kontakt med. Förhoppningen är att de ska finnas på plats en gång i månaden.

I slutet på mars har Mötesplats 25 funnit i ett år. När Lotta blickar tillbaka på den resa som varit konstaterar hon att nyckeln till framgång varit flexibilitet och att hela tiden försöka se utanför boxen:

– Öppna boxen och se vad som finns där. Jag gör alltid research och hittar vägar för att gå besökarna tillmötes. Det är ju då de vill komma tillbaka! För att lyckas behövs fingertoppskänsla, empati och, framförallt, ett tillåtande klimat.