Stärk kompetensförsörjningen genom att förebygga och minska sjukfrånvaro

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 25 augusti 2023, kl 10:00 - 11:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-chefer, HR-strateger och chefer inom kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hur jobbar kommuner och regioner för att stärka kompetensförsörjningen genom att förebygga och minska sjukfrånvaro?

Ett seminarium om hur ett riskorienterat arbetssätt kan fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro. Erfarenheter, resultat och lärdomar från Botkyrka kommun, Haninge kommun, Smedjebackens kommun, Uddevalla kommun och Region Halland.

Det centrala med ett riskorienterat arbetssätt är att genomföra konkreta riktade aktiviteter som minskar och förebygger sjukfrånvaro. Arbetssättet bygger på aktuell forskning, analyser av sjukfrånvaron i ett stort antal kommuner och regioner, samt piloter inom flera olika regioner och kommuner.

Medverkande

  • Ankie Blomberg HR-utvecklare, Botkyrka kommun
  • Anna Sköld HR-strateg, Region Halland
  • Linda Öhman HR-strateg, Haninge kommun
  • Anne-Louise Joona personalchef, Uddevalla kommun
  • Mia Rosendahl Nord Kvalificerad chefsstödjare, Smedjebackens kommun
  • Magnus Pettersson HR-specialist, Smedjebackens kommun

Relaterat material