Utbildning: Att leda utvecklingsarbete

Under hösten 2021 erbjuder Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län platser på kursen Att leda utvecklingsarbete som hålls av SKR.

Att leda utvecklingsarbete är en tvådagarskurs där du som arbetar med utvecklingsarbete får stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar.

Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat:

  • Att förstå nuläget.
  • Fokusera på ”rätt” saker.
  • Förstå system och behov.
  • Förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring.

Vi går igenom behovsanalys, intressentanalys, tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik med mera.

Genom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har du som medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm möjlighet att ta del av kursen kostnadsfritt.

Anmälan görs direkt till SKR via länk till anmälningsformuläret som du hittar nedan för respektive kurs. Där söker du på Region Stockholm under ”fakturaadress” och väljer Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ange fakturaperson Nina Mautner Granath och referensnummer 1500P02.

Höstens utbildningstillfällen

Hösten 2021 erbjuds kursen vid två tillfällen:

4 oktober – 9 november. Sista anmälningsdag: 19 september.

11 november – 20 december. Sista anmälningsdag: 31 oktober.

Antal platser är begränsat och efter sista anmälningsdag görs ett urval av de anmälda för att säkerställa en bra balans mellan deltagare från kommun respektive region.

Kursupplägg

Efter ett förberedande möte får du ett material för självstudier som du går igenom innan de två utbildningsdagarna. Räkna med att avsätta 1 – 2 dagar för självstudier och upp till en dag för att arbeta med ett eget case.

För frågor om kursen och anmälan, kontakta:
Marie Blom Niklasson

För frågor om fakturering, kontakta:
Nina Mautner Granath

bild på samtal mellan två personer