Utbildning: Att leda utvecklingsarbete

Under hösten kommer Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att kunna erbjuda platser på kursen Att leda utvecklingsarbetet som hålls av SKL. Det är en tvådagarskurs där du som arbetar med utvecklingsarbete får stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Under kursen berörs bland annat metoderna/verktygen tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet och retorik mm.

Genom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuds medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av kursen. Anmälan görs direkt till SKL via deras anmälningsformulär, där du under ”fakturaadress” söker på Region Stockholm, väljer Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ange fakturaperson Nina Mautner Granath och referensnummer 1500P02.

Kursen ges vid två tillfällen, den 10-11 september och den 26-27 november 2019. Antal platser vid varje tillfälle är begränsat och efter sista anmälningsdag görs ett urval av de anmälda för att säkerställa en bra balans mellan deltagare från kommun respektive region.

Mer information

Mer information om kursen och anmälan hittar du i inbjudan här.

För frågor om kursen och anmälan, kontakta Marie Blom Niklasson.
För frågor gällande Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, kontakta Nina Mautner Granath.

bild på samtal mellan två personer