Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas

Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter inom kommunerna i länet och i Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av webbutbildningen Psyk-E bas.

Psyk-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad, tänkt att användas i mindre grupper där diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med det egna arbetet.

Utbildningsinnehåll:

  • 18 korta föreläsningar med svenska experter inom olika psykiatriska ämnesområden.
  • Korta filmer som visar typiska problem och situationer.
  • Faktablad som sammanfattar det viktigaste i varje föreläsning.
  • Frågor och svar kring innehållet i föreläsningarna samt en ordlista.
  • Manual för utbildningsledare.

Kostnadsfritt för Region Stockholm och länets kommuner

Verksamheter i Stockholms läns kommuner och Region Stockholm kan kostnadsfritt ta del av Psyk-E bas. För mer information, kontakta Nina Mautner-Granath