Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas

Psyk-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig – är temat för webbutbildningen.

Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter inom kommunerna i länet och Region Stockholm att ta del av Psyk-E bas kostnadsfritt.

Se introduktionsföreläsningen om Psyk-E bas här.

Kontakt

För mer information om erbjudandet kontakta nina.mautner-granath@sll.se

Om Psyk-E bas

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

  • 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden
  • Filmad fallvinjett som visar typiska problem och situationer som kan uppstå vid ett av de tillstånd som beskrivs i föreläsningarna
  • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
  • Frågor och svar kring samtliga föreläsningar
  • Ordlista
  • Psyk-E bas webbplats
  • Manual för utbildningsledare

På Psyk-E bas webbplats finns en kort introduktion till kursen, korta filmtrailers för de olika föreläsningarna, frågor och svar, ordlista och texter för nedladdning. Där finns även föreläsningar i sin helhet och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom. Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.