Grundutbildning i psykiatri: Psyk-E bas senior

Inom ramen för den länsgemensamma satsningen på psykisk hälsa i Stockholms län erbjuds verksamheter inom kommunerna i länet och Region Stockholm att ta del av Psyk-E bas och Psyk-E bas senior kostnadsfritt.

Se introduktionsföreläsningen om Psyk-E bas här.

Kontakt

För mer information om erbjudandet kontakta nina.mautner-granath@sll.se

Om Psyk-E bas senior

Psyk-E bas senior är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

  • 13 korta föreläsningar av svenska experter kring äldres psykiska ohälsa
  • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
  • Ordlista
  • Psyk-E bas webbplats
  • Manual för utbildningsledare

På Psyk-E bas webbplats finns en ordlista och faktatexter för nedladdning. Där finns även föreläsningar och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med äldre människor.