Öppet forum för psykisk hälsa – meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 23 maj 2024, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppet forum meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Mötet den 23 maj har tema Att använda Återhämtningsguiden i heldygnsvård.

Medverkande:

  • Sanna Esaiasson och Linda Nordström, bägge Verksamhetsledare Återhämtningsguiden, NSPH
  • Kristoffer Persson. Peer support, Allmänpsykiatrisk avd. 6, Lund, Skåne
  • Veronika Gustafsson, skötare allmänpsykiatrisk avd 95, Säter, Dalarna
  • Kristina Videla, ansvarig för Meningsfull heldygnsvård SKR

Innehåll:

  • Sanna och Linda från Återhämtningsguiden berättar kortfattat om framtagningen av materialet, erfarenheter från implementeringen i Skåne samt det stöd som erbjuds regioner som väljer att implementera Återhämtningsguiden i sina verksamheter.
  • Kristoffer berättar om hur han använder sig av Återhämtningsguiden i sitt arbete som peer supporter inom heldygnsvården.
  • Veronika delar med sig av arbetet med att koppla ihop boken återhämtningsguiden med grupper på avdelningen, som vårdar patienter enligt både LPT och HSL, och alla typer av diagnoser.

Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner.