Insatser för att förebygga och minska sjukfrånvaro

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 11 juni 2024, kl 10:00 - 11:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Utan kostnad
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer, HR-strateger, HR-partner, HR-specialister, HR-experter och HR-konsulter i kommuner och regioner
Anmälan

Många kommuner och regioner jobbar nu med att förebygga och minska sjukfrånvaro med hjälp av ett riskorienterat arbetssätt. Arbetsplatser med stora utmaningar inom sjukfrånvaro får ett förstärkt stöd utifrån en kartläggning som omfattar att identifiera de faktorer i arbetsmiljön som påverkar sjukfrånvaron och en analys av rotorsaker. Vilka utmaningar har dessa kommuner och regioner hittat genom sina kartläggningar? Vilka insatser har de gjort, och vilka resultat kan de se?

Medverkar gör:

  • Botkyrka kommun
  • Haninge kommun
  • Region Halland
  • Region Gävleborg
  • Flera kommuner och regioner tillkommer!

Webbinariet spelas in, alla som är anmälda kommer ha möjlighet att se inspelningen i efterhand.

Genom ett riskorienterat arbetssätt ökar ni organisationens förmåga att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro. Det centrala är att genomföra konkreta riktade aktiviteter som minskar och förebygger sjukfrånvaro. Arbetssättet bygger på aktuell forskning,  analyser av sjukfrånvaron i ett stort antal kommuner och regioner, samt pilotstudier inom flera regioner och kommuner.

SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro.