Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro – insatser för medarbetare

Förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Datum: 12 november 2024, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4000 kr exkl moms
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamhetschefer, HR-chefer, HR-strateger, HR-partner, HR-specialister, HR-experter och HR-konsulter i kommuner och regioner
Anmälan

En utbildning där vi går igenom en process för hur man kan arbeta för att tidigt hitta medarbetare i risk för sjukskrivning och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. I utbildningen ingår även praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken.

Innehåll

Det är viktigt att tidigt fånga upp medarbetare i risk för sjukskrivning och ge stöd för att förhindra långvarig sjukfrånvaro.

I denna utbildning går vi igenom en process för hur man kan arbeta för att hitta dessa medarbetare tidigt och tillsammans med chefen ge dessa medarbetare ett anpassat stöd. Vi diskuterar olika insatser och stöd till medarbetare som har risk för sjukfrånvaro. Utbildningen inkluderar praktiska tips kring hur man kan lägga upp arbetet i praktiken och diskussion kring fallbeskrivningar.

Bakgrund

SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport från pilotprojektet, en metodhandbok och några utbildningar om hur ni kan arbeta utifrån ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Några viktiga resultat från utvärderingen av pilotstudien i två regioner är att medarbetare och chefer var nöjda med arbetssättet samt att det också har lett till lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader. Riskorienterat arbetssätt är på många vis en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Denna utbildning är en del i ett långsiktigt stöd i våra medlemmars utvecklingsarbete.