Psykiatrin i siffror

Psykiatrin i siffror
Datum: 28 maj 2024, kl 08:45 - 14:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, tjänste- och yrkespersoner med intresse för utvecklingen inom psykiatrin.

En presentation av årets rapporter om Psykiatrin i siffror, baserat på årsdata från 2023, för barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin.

Läs mer på SKR:s hemsida.