Maj 17

Psykiatrin i siffror

Under dagen presenterades statistik från 2016 års kartläggning av specialistpsykiatrin. Kartläggningen innehåller data från 2016 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga landsting uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Speciellt inbjuden gäst var Stephen Watkins, chef för NHS Benchmarking Network i England, som berättade om deras erfarenheter av nationell datainsamling i psykiatrin och internationella jämförelser. Dessutom presenterade Socialstyrelsen preliminära siffror för tvångsvården och berättade om sitt nya regeringsuppdrag för kvalitetsförbättring.

Webb-tv

Se seminariet om kartläggningen av psykiatrin 

Presentationer från dagen

Kerstin Evelius (Nationell Samordnare inom området psykisk hälsa)

Martin Rödholm (UPH), Jonas Stenberg (UPH), Patrik Holmberg (Nysam)

Mikael Havasi (Socialstyrelsen)

Stephen Watkins (NHS Benchmarking Network)

Rapporter

Rapport Barn och ungdomspsykiatrin

Rapport Vuxenpsykiatrin

Rapport från Rättspsykiatrin


Frågor?
Kontakta Jonas.Stenberg@skl.se

PROGRAM

09:30 – 10:00 Fika Kaffe och smörgås
10:00 – 10:15 Inledning Ing-Marie Wieselgren (projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL)
10:15 – 11:15 Psychiatry in Figures – Lessons from National Health Services Benchmarking Network, United Kingdom
Stephen Watkins, (Director NHSBN)
11:15 – 12:00 Resultat från kartläggningen av specialistpsykiatrin 2016 Martin Rödholm (Uppdrag Psykisk Hälsa), Jonas Stenberg (Uppdrag Psykisk Hälsa), Patrik Holmberg (Nysam)
12:00 – 13:00 Lunch Stående mingellunch
13:00 – 13:30 Forts. Resultat från kartläggningen av specialistpsykiatrin 2016
13:30 – 14:00 Tvångsvårdsdata från 2016 och regeringsuppdraget att förbättra uppföljningen av tvångsvård
Mikael Havasi (Kvalitetsansvarig för patientregistret, Socialstyrelsen)
14:00 – 14:30 Tvångsåtgärdsutredningen – översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
Kerstin Evelius (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa)
14:30 – 15:00 Fika Kaffe och kaka
15:00 – 16:00 Hur ska vi använda resultatet? Hur kan vi förbättra datakvaliteten?Panelsamtal. Moderator: Ing-Marie Wieselgren. Panel: Kerstin Evelius, (Nationell samordnare inom området psykisk hälsa), Mikael Havasi (Kvalitetsansvarig för patientregistret, Socialstyrelsen).

Psykiatrin i siffror

  • Tid: 2017-05-17 10.00
  • Plats: Sheraton hotell, Tegelbacken 6, Stockholm
  • Pris: Gratis
  • Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling
  • Senast ändrad den 2 juni 2017