Öppet forum för psykisk hälsa – meningsfull heldygnsvård

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 25 april 2024, kl 11:45 - 12:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare. Öppet forum meningsfull heldygnsvård har möten varannan vecka. Kontakta kristina.videla@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Temat för mötet är Välgrundade rutiner – Gröna Korset som en del i patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbetet.

Medverkande

  • Madeleine Andersson, verksamhetsutvecklare
  • Åse Trondsen, avdelningschef med särskilt uppdrag mot kvalité
  • Johanna Carlsson, avdelningschef psykiatrisk akutmottagning
  • Ann-Christine Magnusson, undersköterska psykiatrisk akutmottagning, samtliga från psykiatriska slutenvården Region Värmland

Innehåll

Sedan januari 2024 arbetar psykiatriska slutenvården i region Värmland strukturerat med Gröna korset utifrån ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Madeleine och Åse delger hur arbetet ser ut verksamhetsövergripande och hur implementeringen av Gröna korset har gått till i verksamhetsområdet. Johanna och Ann-Christine berättar hur de på psykiatriska akutmottagningen arbetar med Gröna korset och om erfarenheterna så här långt.

Efter presentationen finns tid för frågor och reflektioner.

Delta via Teams

Delta via Teams, via denna länk.