Öppet forum för psykisk hälsa – vuxna och äldre

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 23 april 2024, kl 13:00 - 14:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Öppet att delta för alla som är intresserade av frågorna

SKR bjuder in till regelbundna digitala mötesserier med olika tema för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mellan mötesdeltagare.

Hör av dig till maria.svernehem@skr.se om du vill få framtida inbjudningar till din kalender.

Delta via Zoom

Delta via Zoom, via denna länk.