Delaktighet och inflytande

Barnkonventionen är lag sedan den 1 januari 2020. Kommuner och verksamheter inom Region Stockholm har kommit olika långt i arbetet med att införliva Barnkonventionen och barns rättigheter. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför därför en rad aktiviteter för att främja arbetet. Ett flertal av aktiviteterna sker i samarbete med barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

Om barn och ungas delaktighet

Att främja barns och ungas inflytande och delaktighet i samhället är centralt för att uppnå jämlik hälsa. Det handlar bland annat om att arbeta med att systematiskt bemöta, kommunicera med och göra barn och unga delaktiga utifrån deras perspektiv och förutsättningar.

Samtidigt finns många utmaningar med att få till ett systematiskt arbete för att göra barn och unga delaktiga inom såväl hälso- och sjukvård som kommunal omsorg och utbildning. Erfarenheter visar att metoderna finns men används inte systematiskt.

Satsningar för att stärka barn och ungas inflytande och delaktighet

Skolkurage – En utbildning om hur skolpersonal kan göra skillnad

Utbildningen går igenom hur skolpersonal på konkreta och lättillgängliga sätt kan göra skillnad för elever som har det jobbigt hemma. Vi erbjuder fyra olika tider för utbildningen:

Seminarium för verksamheter inom socialtjänsten i Stockholms län

Barns röster om barnkonventionen inom socialtjänsten. Vi erbjuder tre olika tider för dessa seminarier:

Seminarium för verksamheter inom hälso– och sjukvården i Stockholms län

Barns röster om barnkonventionen inom hälso– och sjukvården. Vi erbjuder tre olika tider för dessa seminarier:

Resultat från fokusgrupper med ungdomar
Övergripande satsningar
  • Sammanställa och sprida metoder för att stärka barns delaktighet
  • Två lunchseminarium med fokus på barns delaktighet
Tidiga insatser

Brukarrevisioner på BUP (barn- och ungdomspsykiatri) i Stockholms län

Delaktighet och inflytande för patienter, brukare och anhöriga är en väg till kvalitetsutveckling av vård och stödinsatser. Inom ramen för den länsgemensamma satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län erbjöds brukarrevisioner till BUP-enheterna i länet. RSMH Brukarrevisioner fick i uppdrag att genomföra två revisioner under 2019. BUP Prima Handen anmälde intresse och beslut togs om att där genomföra en brukarrevision. Ta del av brukarrevisionen nedan.