Stöd och hjälp

Här hittar du information om och länkar till projekt, ideella aktörer och andra verksamheter som arbetar för att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Attention

Föreningen Attention är en nationell intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), anhöriga och yrkesverksamma. På hemsidan finns bland annat stöd för elever med NPF, lärare och skolpersonal. Attention erbjuder även öppna kurser och uppdragsutbildningar.

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar. Föreningens syfte är att sprida kunskap och autism och att påverka beslutsfattare i kommun och region så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver. På hemsidan finns ett stöd för elever med autism och asperger i skolan.

Autismcenter små barn

Autismcentrum små barn är en del av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm som erbjuder introduktionskurser, temaföreläsningar och utbildningar som vänder sig till bland annat förskolepersonal.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens hemsida finns fakta och material om barnkonventionen och hur den kan genomföras på olika nivåer inom myndigheter, kommuner och regioner.

Folkhälsoguiden, ungas psykiska hälsa, Region Stockholm

Folkhälsoguiden drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES och vänder sig till alla som är intresserade av folkhälsa, men främst till den som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län, till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer – eller som politiker eller tjänsteman inom regioner, kommuner eller stat.

Funka olika

Funka olika – podden om livet med funktionsnedsättning är en podd som tar upp ämnen som rör funktionsnedsättning, bland annat ur barn och ungas perspektiv. Podden drivs av Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

Hjärnkoll Stockholm

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett psykiskt funktionssätt. Hjärnkoll Stockholm driver Våga prata om psykisk ohälsa på sociala medier, där unga delar med sig av egna upplevelser av psykisk ohälsa i bland annat bloggar och poddar.

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn vänder sig till barn och unga med en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter barnet för våld. De erbjuder föreläsningar, ger kunskap, ökad förståelse och konkreta verktyg som kan hjälpa dig i arbetet med barn som lever i utsatta situationer, till exempel Skolkurage och Öka ungas delaktighet i socialtjänsten.

Mind

Den ideella föreningen Mind arbetar för psykisk hälsa och har bland annat tagit fram sajten Vara nere och Instagramprofilen @vara_nere, som riktar sig till unga. På hemsidan finns en kunskapsbank om vad psykisk ohälsa är och vilken hjälp och stöd man kan få.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – NKA

NKA arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga. De arrangerar kurser och konferenser och delar verktyg och metoder på anhörigområdet.

Opratat

Sajten Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, deras familjer och andra vuxna som familjen möter. Genom filmer, berättelser och spel lyfter sidan tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.

Origo Stockholm

Origo Stockholm är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld som riktar sig till unga mellan 13 – 26 år i Stockholms län. Genom Origo kan du som jobbar med unga få tillgång till stöd, strategier och metoder för att hjälpa så många unga som möjligt.

Koll på soc

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för barn och unga under 21 år som drivs av Socialstyrelsen. Här finns tydlig och enkel information om vad socialtjänsten är och gör och hur de kan stötta barn, unga och familjer.

Tilia

Den ideella organisation Tilia arbetar för att unga oavsett könsidentitet ska må bättre.

Våga berätta

1177 har information för barn och unga om vad de kan göra om de själva, en förälder, ett syskon eller någon annan mår dåligt: Våga berätta