Tidiga insatser för psykisk hälsa i förskolan

De första åren i barns liv har stor betydelse för hälsoutvecklingen. Förskolan når de allra flesta barn och där finns därför goda möjligheter att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Men vad vet vi om de faktorer som påverkar de små barnens psykiska mående? Vad kan forskningen lära oss om hur förskolan kan arbeta för att nå framgång i sitt hälsofrämjande arbete?

Ifous har tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tagit fram en kunskapsöversikt riktad till alla som arbetar i förskolan.

Förutsättningarna för barns och ungas psykiska hälsa är en viktig samverkansfråga för Region Stockholm och kommunerna i länet där förskolan har stor betydelse i det arbetet, säger Anna Roland Andersson, enhetschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ordförande i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Kunskapsöversikten har två delar; en sammanställning över forskningsläget och en praktisk vägledning för förskolornas arbete. Fokus är sambandet mellan lärande och hälsa.

Vi hoppas att materialet vi har tagit fram ska bidra till att skapa förutsättningar för förskolepersonal att arbeta hälsofrämjande, säger Åsa Danielsson verksamhetschef på Storsthlm och ordförande i styrgruppen för Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Inspelat webbinarium

I samband med publiceringen presenterades kunskapsöversikten av författarna Lena Nilsson och Lene Lindberg i ett webbinarium (24 november 2021).

Webbinariet hittar du under rubriken “Video” nedan.