De yngsta

De första åren i livet lägger grund för barnets framtida psykiska hälsa. Därför är det viktigt att kunna möta de yngsta barnens behov, främja hälsa och förebygga ohälsa. 

Förskolan har en viktig roll i många barns liv och kan bidra till barnets utveckling, trygghet, stabilitet och stimulans. Det kompensatoriska uppdraget blir särskilt viktigt om det finns brister i barnets hemmiljö och om barnet har större behov än andra.

Under 2021 tar Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län i samarbete med Ifous fram ett material riktat till förskolan. Materialet handlar om hur man kan arbeta främjande och förebyggande med de yngsta barnen: ”Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa i förskolan”.

Utgångspunkten är möjligheten att ge stöd till barn tidigt i livet, något som kan göra stor skillnad både för den fortsatta utvecklingen och för den psykiska hälsan. Idag saknar förskolan både kunskapsstöd och en motsvarighet till skolans elevhälsa, och rektorer uppger att det är en utmaning att ge alla barn det stöd de behöver.

Ifous material stöttar strukturerad samverkan i syfte att arbeta främjande och förebyggande i förskolan baserat på forskning och erfarenhet.

Den 24 november 2021 lanseras materialet på ett seminarium. Läs mer och anmäl dig till seminariet