Lokala seminarietillfällen med fokus på främjande av skolnärvaro

Behöver er kommun/stadsdel förstärka arbetet med att främja skolnärvaro, förebygga närvaroproblem och utveckla er samverkan i dessa frågor? Välkommen att boka in tre halvdagsseminarier ledda av Henrik Hamilton, processledare från Ifous!

Erbjudandet är en möjlighet för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård att utveckla en mer strukturerad samverkan kring skolnärvaro och närvaroproblem, oavsett hur långt ert arbete har kommit idag. Utgångspunkten för seminarierna är ett uppskattat material i tre delar som Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län har tagit fram i samarbete med Ifous. Materialet belyser skolnärvaro utifrån olika aspekter: främjande av närvaro, utredning av närvaroproblem och samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola. Under hela seminarieserien utgår ni från kommunens/stadsdelens egna förutsättningar och behov.

Seminarium 1: Arbeta med främjande av närvaro
Vi inleder seminarieserien med att gå igenom vilka faktorer som enligt forskningen främjar närvaro i skolan. Helena Andersson, lektor vid Malmö Universitet och författare till materialet, medverkar digitalt.

Seminarium 2: Utred närvaroproblem effektivt
Vad är mest effektivt vid utredning av närvaroproblem? Vi belyser vad forskningen visar. Malin Gren Landell, författare och psykolog, medverkar digitalt.

Seminarium 3: Effektiv samordning
Vi lyfter vad som kännetecknar effektiv samverkan mellan skola och andra berörda aktörer utifrån Ifous senaste forskningsöversikt Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola. Malin Gren Landell, författare och psykolog, medverkar digitalt.

De två inledande tillfällena ger er gemensam, forskningsbaserad kunskap och är en bra utgångspunkt inför det tredje tillfället då ni diskuterar hur er lokala samverkan kan utvecklas för att främja skolnärvaro och förebygga närvaroproblem.

Vad kostar erbjudandet?
Erbjudandet är kostnadsfritt.

Beroende på aktuella rekommendationer erbjuder vi seminarieserien digitalt eller på plats i den egna verksamheten. Vid genomförande på plats förbinder sig kommunen/stadsdelen att ordna en lämplig lokal anpassad till de rekommendationer som gäller utifrån smittspridningsrisken.

Är erbjudandet förbundet med några krav?
Det är viktigt att skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har en samsyn gällande främjande av närvaro och förebyggande av närvaroproblem för att kunna utveckla en strukturerad samverkan. Därför är kravet att både medarbetare från skola och socialtjänst medverkar vid seminarierna och att minst 20 personer
deltar.

Medarbetare inom hälso- och sjukvård (till exempel på ungdomsmottagning, vårdcentral eller andra aktuella verksamheter) förväntas framförallt delta i det tredje seminariet.

Krävs det några förberedelser?
Inför och mellan varje seminarietillfälle förbereder sig deltagarna genom att bland annat titta på kortare filmer och läsa delar av materialet. Mer information får ni i god tid innan seminarierna genomförs.

Erbjudande

Möjlighet att boka ett paket om tre halvdagsseminarier med start våren 2021.

Datum

Enligt överenskommelse.

Plats

Digitalt eller i lokal ordnad av den kommun/stadsdel som tar del av erbjudandet.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan görs till Henrik Hamilton, processledare Ifous. Ett urval kan komma att göras om vi får in fler intresseanmälningar än antalet seminarieserier vi har möjlighet att genomföra.

Läs mer och ladda ned erbjudandet