Metodstöd för implementering

För att arbetet med psykisk hälsa ska vara så effektivt som möjligt måste evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kunna implementeras på ett bra sätt. Enheten för implementering och utvärdering på CES erbjuder därför i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län ett riktat metodstöd i implementering.

Metodstödet består av fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) enhet för implementering och utvärdering.

Målet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för metoden så att den kan användas i kommande implementeringsarbeten på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Se filmen där Mårten Åhström, Handläggare implementering på Enheten för implementering och utvärdering på CES, berättar mer om utbildningen och vad som krävs för att kunna delta.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Datum och tider hösten 2023:

Workshop 1:

Datum och tid:

Workshop 1: 5 oktober, kl. 8.45–12.00

Workshop 2: 19 oktober, kl. 9.00–12.00

Workshop 3: 9 november, kl. 9.00–12.00

Workshop 4: 23 november, kl. 9.00–12.00

Workshop 5: 12 februari (2024), kl. 9.00–12.00

Plats

Konferenslokal Ljung/Vattenklöver på våning 4, Solnavägen 1E (Torsplan), Stockholm.

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

Arrangör

Metodstödet ges av Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter vilka leds av Henna Hansson, som även är docent och forskare i implementering vid Karolinska Institutet.

Anmälan

Vid anmälan ange:

  • Enhetens namn
  • Namn på deltagarna
  • Mailadresser
  • Vem som är chef
  • Vem som är kontaktperson
  • Vad ni avser att implementera

För anmälan och frågor om metodstöd för implementering

Kontakta Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin: implementering.slso@regionstockholm.se

Sista anmälningsdag

Begränsat antal platser.