Meningsskapande i vår tid

Hur kan vi skapa nya utgångspunkter för meningsskapande och sammanhang i livet, som passar vår tid?

Att söka mening är ett grundläggande mänskligt behov. Hur vi ser på meningsskapande och vad som är meningsfullt är dock föränderligt – traditionellt viktiga sammanhang för meningsskapande upplevs inte längre som självklara. Delarenan ”Meningsskapande i vår tid” undersöker frågor kring hur meningsskapande sammanhang kan stärkas och bidra till en god psykisk hälsa.

22 mars 2023: Musik som medicin – en väg till existentiell hälsa

På vilka sätt kan musiken hjälpa oss på vägen mot psykisk och existentiell hälsa?

 • Musik har en unik förmåga att beröra och engagera, skapa delaktighet och engagemang.
 • Musik kan lindra smärta, öka motståndskraften och få oss att se på livet med nya ögon.
 • Musik gör oss närvarande, hjälper oss att stanna upp och kan vara ett språk där orden tar slut.

Mer information och anmälan (SKR.se)

Arbetsområden

 • Ett existentiellt folkhälsoarbete
 • Helhetsperspektiv på människan
 • De existentiella frågorna och meningsskapandets betydelse för psykisk hälsa och hälsa i vid bemärkelse
 • Gruppens interaktiva betydelse som meningsskapande, utvecklande och läkande arena – på alla nivåer i samhället
 • Den unika individens behov och potential
 • Förebyggande arbete – för psykisk hälsa

Arbetsmetoder

 • Opinionsbilda och bevaka samhällsutvecklingen – för existentiell hälsa
 • Stötta människor i att samtala om existentiella frågor
 • Sprida forskning och metoder för hur man kan arbeta med existentiell hälsa
 • Webbinarier, artiklar mm

Se vidare delarenans arbetsplan: Meningsskapande i vår tid (PDF)

Forskning, litteratur och länkar

 •  Var är instruktionsboken för livet? En kvalitativ studie av hur samhällsaktörer använder existentiell hälsa som verktyg för meningsskapande, coping och ökad resiliens
  Vildhammar Okker, Marie, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen. Länk
 • Inner Development Goals – a non-profit organization for inner development. We research, collect and communicate science-based skills and qualities that help us to live purposeful, sustainable, and productive lives. Länk

Hjälpte informationen på sidan dig?