Existentiell hälsa för ett hållbart arbetsliv

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 11 maj 2023, kl 13:30 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Webbinariet är kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, medarbetare inom vård och omsorg som är nyfikna på arbete med existentiell hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Vad kan bidra till ökad tillit och hoppfullhet? Vad känns meningsfullt just nu? Reflektion på arbetsplatsen kring dessa frågor synliggör att vi inte bara är kollegor – vi är människor också!

Innehåll

Du får ta del av erfarenheter om hur samtalsgrupper kring existentiell hälsa på arbetsplatsen kan bidra till psykologisk trygghet, samarbete, eget välmående och i förlängningen en god vård till de vi är till för. Syftet är att inspirera, lyfta goda exempel, utmaningar och bidra till ett gemensamt lärande.

Program

 • 13.00-13.45 Inledning
 • 13.45-14.00 Existentiellt välbefinnande – vad är det och varför är det viktigt för ett hållbart arbetsliv?
 • 14.00-14.15 Kollegiala samtalsgrupper bidrar till ett hållbart arbetsliv
 • 14.15-14.20 Pausgympa
 • 14.20-14.30 Ett ständigt lärande. Reflektioner från åtta års arbete med existentiella samtalsgrupper
 • 14.30-15.00 ”Hållbart arbetsliv med existentiell hälsa” – Ett framgångsrikt projekt på Universitetssjukhuset i Linköping.
 • 15.00-15.10 Paus
 • 15.10-15.45 Möjligheter och utmaningar med existentiella samtalsgrupper ur ett ledarperspektiv
 • 15.45-16.00 Avrundning

Medverkande

 •  Carina Modéus, specialistläkare onkologi och psykiatri, överläkare Palliativa teamet Kronoberg, Regional patientprocessledare inom palliativ vård, Regionalt Cancercentrum Syd
 • Lina Asklöv, Beteendevetare och pedagog, projektledare och samtalsledare för ”Hållbart arbetsliv med existentiell hälsa”, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Lena Trossö, undersköterska/barnsköterska Neonatal-IVA, H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, samtalsledare för ”Hållbart arbetsliv med existentiell hälsa”
 • Jolija Vidic, Vårdenhetschef, H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Torbjörn Alvreten, vårdenhetschef, Geriatriska akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Elin Brogren, Vårdenhetschef, H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och Ungdomssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län
 • Martin Rödholm, SKR
 • Henrik Tunér, SKR

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material