Samtal om livsfrågor i grundskolan – praktisk tillämpning

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 31 oktober 2023, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, seminariet bekostas av statliga medel i överenskommelse med SKR
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, rektorer, pedagoger, arbetslag i skolor, elevhälsoteam, fritidspersonal och andra intresserade som arbetar med barn och unga.

Mer information och anmälan