Skolan – en arena för att stödja existentiell hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 28 april 2021, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, rektorer, pedagoger, elevhälsoteam och andra intresserade som arbetar med barn och unga

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Webbinariet syftar till att sprida kunskap och inspirera till hur man kan arbeta med existentiell hälsa i skolan. Det kommer att ges exempel från högstadiet och gymnasiet. Webbinariet avslutas med gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte i smågrupper.

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ses som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Ur programmet

  • Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.
  • Delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid”. Åsa Maj Jonzon, verksamhetsledare Unga Lukas och Eva Wikman, PsykoterapiStiftelsen.
  • Vad säger forskningen om existentiell hälsa i skolan? Lisa Lundqvist, fil.kand. i religionsvetenskap, gymnasielärare i religionskunskap.
  • Existentiella samtal i gymnasieskolan – en intervention på Kopparlundsgymnasiet för att främja psykisk hälsa. Malou Olersbacken, rektor, specialpedagog och Eva Fredman, skolkurator.
  • Snacka om livet – ett utvecklingsarbete med fokus på att skapa förutsättningar för samtal om existentiella frågor, bland annat i skolan. Pia-Lotta Bylund & Hanna Burnesson från PART – Preventivt arbete tillsammans.
  • Smågrupper för reflektion och erfarenhetsutbyte.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Relaterat material