Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 13 september 2022, kl 14:00 - 17:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt, webbinariet finansieras av medel från överenskommelsen mellan regeringen och SKR för psykisk hälsa och suicidprevention
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beslutsfattare, rektorer, pedagoger, elevhälsoteam, fritidspersonal och andra intresserade som arbetar med barn och unga

Program och anmälan

Relaterat material