Existentiell folkhälsa – Hur lyfter vi existentiella frågor som en resurs i samhället?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 14 december 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamma inom vården, skolan, omsorg, civilsamhälle, bibliotek, frivilligcentraler och andra som är intresserade av ämnet.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkomna till ett webbinarium där vi får ta del av olika exempel på hur vi kan tala om livet i olika sammanhang i vårt samhälle.

Vi vet att det redan idag pågår aktiviteter inom området existentiell folkhälsa på flera platser i landet och inom olika forum. Vi hoppas att denna eftermiddag ska ge dig som åhörare tankar kring hur du skulle kunna ta med dig temat i ditt sammanhang.

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – kan påverka det psykiska välbefinnandet och kan därför vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa Kraftsamling psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Ur programmet:

  • Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef och Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.
  • Hur Hälsolots Göteborg började arbeta med existentiell hälsa – bakgrund, genomförande och framtid. Maria Andersson, hälsoinformatör och Erika Svenske, projektsamordnare, Hälsolots Centrum Majorna-Linné.
  • Öppna kort – en modell för existentiella samtal. Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi, leg. psykolog och filosofisk praktiker och Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan i Göteborg, Oscar Fredriks församling.
  • Hur lyfter vi existentiella frågor när vi jobbar med barn/unga i behov av extra resurser? Nanna Jedler, familjeterapeut och Åsa Johansson, kurator och kommunikatör, Magelungen.
  • Samtalsgrupp Senior – Vägen till genomförande och implementering. Lena Bergquist, Metod- och verksamhetsutvecklare, utbildare, Existentiell och psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan. Maria Nord Berge, Enhetschef, Enheten för utveckling och förebyggande arbete, Avdelningen för äldreomsorg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Eva Timén, Folkhälsoutvecklare, Leg. Arbetsterapeut, Länsområde äldres hälsa.
  • Breakout rooms med reflektion kring: ”På vilket sätt skulle du kunna lyfta existentiella frågor i ditt sammanhang?”
  • Existentiella spänningsfält kring liv, död, frihet och mening. Hur kommer det sig att döden hjälper oss att få syn på livet? Hur hanterar vi frågor om frihet som innebär att vi måste göra avgörande svåra val i livet? Vilka är förutsättningarna för meningsskapande genom hela livet? Peter Strang, cancerläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Författare till existentiella tankeböcker och läroböcker. Peter har långvarig erfarenhet av att stötta både patienter och närstående i existentiell kris.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Relaterat material