Existentiell hälsa – från teori till praktik

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 17 mars 2021, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner, kommuner och civilsamhället som arbetar med psykisk hälsa.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Inom ramen för SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Ur programmet:

 • Kraftsamling för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.
 • Existentiellt folkhälsoarbete från teori till praktik. Cecilia Melder, Teol Dr., lektor, Enskilda Högskolan Stockholms och Svenska Kyrkans enhet för forskning och analys.
 • När samtalet visar vägen – praktiska erfarenheter från samtalsgrupper kring existentiell hälsa med patienter och personal.
  Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Karl-Henrik Forsman, vårdenhetschef, Christian Farman, sjuksköterska, Thomas Sjöberg, sjukhuspräst/samtalsledare och Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare/samtalsledare, Region Jönköpings län.
 • Existentiella samtalsgrupper – 11 års erfarenheter från öppenvårdspsykiatri. Erika Hilli, leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut, Petra Hohn, enhetschef, och Mehron Daniel Asfaha, leg psykolog, Affektiva mottagningen och Unga Vuxna mottagningen, Globen, Psykiatri Södra, Region Stockholm.
 • Existentiell hälsa i praktiken – tid för reflektion i mindre grupper.

Avslutningsvis erbjuder vi after-zoom med möjlighet att mingla med föreläsare och deltagare.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Om Existentiell hälsa

Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar den existentiella dimensionen i bedömning av hälsorelaterad livskvalité och World Psychiatric Association (WPA) betonar att den ingår i bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

WHO har åtta existentiella temata:

 • Upplevelse av sammanhang
 • Existentiell styrka och kraft
 • Tillit som livskraft
 • Meningen med livet
 • Upplevelse av helhet
 • Harmoni och inre lugn
 • Upplevelse av förundran
 • Förhoppning

Om människor kan känna förundran, inre lugn, hopp och/eller finner styrka i sin tro ökar också den fysiska och psykiska hälsan, enligt forskningen.