Kroppen och den existentiella hälsan

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 19 oktober 2022, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamma inom vård, omsorg, rehabilitering och andra intresserade av arbete med existentiell hälsa.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Delarena ”Meningsskapande i vår tid” inbjuder till inspiration och samtal om sambandet mellan den kroppsliga och den existentiella dimensionen av hälsan. Forskningsresultat och erfarenheter från sjukvården presenteras. Utrymme kommer att finnas för frågor och samtal i anslutning till föreläsningarna.

Program

09.00 – 09.15 Inledning och välkomstord
Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.
Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.
Eva Wikman, sammankallande i delarenan ”Meningsskapande i vår tid”

09.15 – 09.35 Vad har den existentiella hälsan med kroppen att göra?
Historik och beskrivning av begreppet existentiell hälsa i Sverige och internationellt. Reflektioner och erfarenheter från samtal om existentiell hälsa.
Pontus Nilsen, präst i Oscar Fredriks församling, Göteborg och projektledare för Svenska kyrkans del i Göteborgs vetenskapsfestival

09.35 – 10.15 Konsten att ha en kropp
Reflektioner och erfarenheter från filosofiska caféer och samtal med patienter med neurologisk sjukdom eller skada.
Malin Sallstedt, leg Fysioterapeut, Aleris Rehab Station, Liljeholmen och aktiv inom Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP)

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Livsstilsverktyget – Ett sätt att kombinera vetenskap med existentiell hälsa (digitalt)
Kliniskt signifikanta förändringar i blodtryck, vikt och blodsocker när vetenskaplig kunskap kombineras med existentiella frågor, och reflektioner från införandet av Livsstilsverktyget i olika regioner.
Anders Rosengren, professor i molekylär medicin, Göteborgs universitet och forskningsledare för det digitala Livsstilsverktyget

11.00 – 11.30 Att göra det som krävs
Om glappet mellan psykiatri och somatik, de som inte slutar söka vård trots att sjukvården inte vill veta av dem, och om viljan att göra det som krävs.
Sofia Paulsson, Allmänläkare och Smärtläkare på Ungdomsenheten på Sachsska barn- o ungdomssjukhuset /Södersjukhuset i Stockholm

11.30 – 11.55 Samtal mellan föreläsarna och frågor från deltagarna

11.55 – 12.00 Avslutning

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material