Naturens läkande kraft

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 5 mars 2024, kl 13:00 - 15:45
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, strateger, utförare och medarbetare inom folkhälsa, vård och omsorg, hållbarhet eller miljö, samt alla andra som är nyfikna på naturens betydelse för vårt välbefinnande.

Seminariet sätter fokus på naturens läkande kraft och vår relation till allt annat levande, med tanke på hälsa i ett brett perspektiv. Under seminariet delas aktuell forskning, insikter och metoder.

Läs mer och anmäl dig på SKR:s hemsida.