Covid-19 – en existentiell utmaning för samhället

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 26 maj 2021, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt att delta. Webbinariet bekostas av statliga stimulansmedel i överenskommelse med SKR.
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Personer i offentlig, privat eller ideell verksamhet som ägnar sig åt vård och omsorg av enskilda och grupper samt de som är ansvariga och beslutsfattare för verksamheter i samband med psykiska och existentiella påfrestningar i samhället.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Seminariet syftar till att sprida kunskap och öka förståelsen för den aktuella existentiella situationen och dess konsvenser på lång sikt och att visa hur samtal i grupp kan stödja meningsskapande.

De stora livsfrågorna om liv och död, hopp och förtvivlan och mening i livet har ofta uppfattats som vars och ens ensak. Med Covid-19 pandemin har det blivit en smärtsam realitet för fler människor i Sverige än vi är vana vid. I detta webbinarium presenteras forskning och beprövad erfarenhet med syfte att öka förståelsen för effekterna av den aktuella existentiella situationen och att visa hur samtal i grupp kan stödja meningsskapande, även i mycket svåra situationer.

Inom ramen för SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa arbetar delarenan ”Meningsskapande i en sekulär tid” för att den existentiella hälsan skall ingå som en naturlig del av hälsan – även i Sverige.

Ur programmet:

  • Kraftsamling psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR.
  • Delarenan Meningsskapande i en sekulär tid presenteras.
  • Barns och ungas upplevelser av existentiella aspekter av coronakrisen. Anna Sarkadi, Professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.
  • Hälsans existentiella förutsättning. Ett folkhälsoperspektiv. Wolfgang Rutz, Professor i social- och samhällspsykiatri. F.d. chef för WHO´s europeiska program för psykisk hälsa.
  • På tröskeln till framtiden – en tid av liminaliteter. Ekon från olika kontinenter. Eva Fahlström Borg, statsvetare, leg psykoterapeut, handledare, organisationskonsult. Chair of Trauma and Disaster Intervention Team, IAGP.
  • Existens och hälsa – livsutmaningar under och efter pandemin. Dan Stiwne, leg. existentiell psykoterapeut, docent i klinisk psykologi.
  • Det meningsskapande fria samtalet i grupp. Catharina Asklin-Westerdahl, leg, psykolog, gruppterapeut, cert. Organisationskonsult. Pia Litzell Berg, sociolog, socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker.

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Om Existentiell hälsa

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa.