Smart tillgänglighet 0-5 år

Kraftsamling för psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. SKR har därför tagit initiativ till en Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa. Inom ramen för arbetet med ”Smart tillgänglighet till hjälp” har ett kommunikationsmaterial till familjer tagits fram för att beskriva samhällets erbjudande för de yngsta barnen.

Samhällets stöd för de yngsta barnen

Att få en bra start i livet främjar utvecklingen och ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott välbefinnande under hela livet. För att ge barn en bra start i livet erbjuder samhället hälsofrämjande insatser som till exempel möjlighet att gå i förskola och även stöd, både direkt till barn och till familjer. Det handlar bland annat om tillgång till vård och stöd via mödrahälsovården och barnhälsovården och tillgång till tandvård. Många kommuner erbjuder också föräldraskapsstöd genom socialtjänstens öppna verksamheter. Samhällets erbjudande för de yngsta barnen och deras föräldrar finns samlat i en folder som kan laddas ner och användas för information till alla föräldrar.

Foldern återfinns längst ner på sidan och kan användas i kommun, region och tandvård. Foldern finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, somaliska och tigrinja.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?