Metodstöd för implementering

Metodstöd i implementering för arbetsgrupper

Under hösten 2021 erbjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) medarbetare i Region Stockholm ett kostnadsfritt Metodstöd i implementering för arbetsgrupper. Metodstödet ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt sätt utifrån evidens. Under fyra workshops varvas föreläsningar och praktiskt arbete, och mellan sammankomsterna genomför deltagarna ett förankringsarbete i den egna verksamheten under handledning av kursledarna.  er

Målet med utbildningen är att ge kunskap och ökad förståelse för hur metoden kan användas i kommande implementeringsarbete.

 

Se filmen där Mårten Åhström, Handläggare implementering på Enheten för implementering och utvärdering på CES, berättar mer om utbildningen och vad som krävs för att kunna delta.