Forskningsöversikt: Samverkan och samordnat stöd vid närvaroproblem i förskola och skola

Den här forskningsöversikten ger underlag och stöd för verksamheter att samverka och samordna insatser vid närvaroproblem. Den kan med fördel läsas och användas som påbyggnad till de tidigare framtagna forskningsöversikterna om att främja närvaro och att utreda närvaroproblem i skolan men kan också användas fristående.

Närvaroproblem beror på flera olika faktorer. I litteraturen rekommenderas därför att insatser sker inom berörda områden som familj, skola och fritid. Insatserna behöver också ske utifrån kompetens inom olika discipliner som bland annat pedagogik, socialt arbete, psykologi och psykiatri.

Frånvaro från skolan kan leda till andra problem som psykisk och fysisk ohälsa, ensamhet och har samband med sämre skolresultat och sämre möjligheter till fortsatt utbildning och anställning i framtiden. Tidiga och samordnade insatser kan förhindra en sådan utveckling.

Rapporten har två delar. I den första delen redovisas studier på samverkan och samordning. Rapportens andra del är en praktisk vägledning. Den beskriver uppgifter i samverkan på strategisk och operativ nivå samt hur samverkan kan vårdas och följas upp.

I slutet finns förslag på frågor för fortsatta samtal och reflektion i samverkan samt tips på fördjupning.