Frivilliga organisationer

Attention

Intresseorganisationen för personer med NPF, anhöriga och yrkesverksamma.
attention.se

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

En ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.

autism.se/stockholm

Hjärnkoll

Hjärnkoll synliggör den psykiska ohälsan i arbetslivet. Ett arbetslivskoncept för att bidra till att medarbetare och chefer kan bli bättre rustade och mer inspirerade till att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Särskilt utbildade Hjärnkollsambassadörer erbjuder föreläsningar riktade mot chefer och kollegor om psykisk ohälsa i arbetslivet.
nsph.se/hjarnkoll

Se filmen Våga prata om psykisk ohälsa.

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.
mind.se

NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.
anhoriga.se

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa
rsmh.se

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden
suicidezero.se

Tilia

Tilia är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa. De vänder sig till alla oavsett könsidentitet. De arbetar med ungas röster i fokus, både i stödjande och påverkande arbete.
foreningentilia.se