Kallelse till hälsoundersökning översatt till olika språk

Främjande eller förebyggande

Mallar för kallelse till hälsoundersökning med läkare eller sjuksköterska. Kallelsen finns på svenska och översatt till många olika språk: arabiska, dari, engelska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai, tigrinja och ukrainska.

Materialet kan användas kostnadsfritt av alla regioner.

Beskrivning

Kallelsen skickas ut per brev tillsammans med en svensk kallelse. Olika mallar skickas ut beroende på om det är läkare eller sjuksköterska som utför hälsoundersökningen samt om kallelsen ska användas som färdbiljett eller ej för resan till hälsoundersökningen (beror på om den asylsökande eller regionen bekostar resan).

Ukraina

I dessa kallelser ombeds man ta med id-handling, vaccinationshandling samt LMA-kort. Notera att flyktingar från Ukraina som har uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet inte har LMA-kort och ska därför istället medta uppehållstillståndskort.

Bakgrund

Kallelserna till hälsoundersökning togs fram 2014 av Region Blekinge, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Sörmland, Region Örebro och Region Östergötland inom ramen för ett sedermera avslutat samarbete som benämndes Adlongruppen. Materialet förvaltas av SKR. Översättningen till ukrainska gjordes 2022.

Filer

Hjälpte informationen på sidan dig?