Kallelse till hälsoundersökning på nio språk

Främjande eller förebyggande

Mallar för kallelse till hälsoundersökning med läkare eller sjuksköterska. Kallelsen finns på svenska och översatt till nio olika språk: arabiska, dari, engelska, romani, ryska, somaliska, spanska, thai och tigrinja.

Beskrivning
Kallelsen skickas ut per brev tillsammans med en svensk kallelse. Olika mallar skickas ut beroende på om det är läkare eller sjuksköterska som utför hälsoundersökningen samt om kallelsen ska användas som färdbiljett eller ej för resan till hälsoundersökningen (beror på om den asylsökande eller landstinget bekostar resan).

Avsändare
Kallelserna till hälsoundersökning är utvecklade av Adlongruppen (Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Kronoberg, Region Jönköpings län, Landstinget Sörmland, Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland). Materialet kan användas kostnadsfritt av alla landsting.

Filer

Hjälpte informationen på sidan dig?