Webbinarium: Samverkan och samordnat stöd kring närvaroproblem i förskola och skola

Datum: 15 februari 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

Samverkan är en grundläggande uppgift i arbetet med att stärka skolnärvaro. Men hur kan vi bygga en samverkan med hållbara, effektiva och fasta strukturer? På vilket sätt kan olika professioner bidra i tvärprofessionella team?

Framgångsrika interventioner vid frånvaroproblematik förutsätter oftast en fungerande samverkan – och ju mer komplex problematiken är, desto större behov av samverkan. Det gäller både inom skolan, med vårdnadshavare och mellan verksamheter.

Som ett stöd för att utveckla samverkan har Ifous, på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, tagit fram en skrift som sammanfattar forskningen och ger praktisk vägledning kring att utveckla samverkan. Författare är Malin Gren Landell, psykolog, medicine doktor och tidigare särskild utredare med ansvar för utredningen Att vända frånvaro till närvaro som resulterade i betänkandet Saknad! (SOU 2016:94).

I samband med publiceringen erbjöds ett webbinarium där innehållet i skriften presenterades.

Titta på seminariet här:

Serie om att stärka närvaroarbete

Denna skrift är den tredje i en serie om att stärka närvaroarbete. Du hittar alla skrifterna via länkarna nedan: