Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen (fullsatt)

Datum: 11 september 2019, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Seminariet är kostnadsfritt
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län genomför under 2019 en rad aktiviteter inom detta område, varav en är en översikt över forskning om vad som främjar barns och ungas skolnärvaro. Forskningsöversikten har gjorts och sammanställts under våren och försommaren 2019 av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, och granskats av Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms universitet.

Under detta seminarium presenteras forskningsöversikten och vi diskuterar resultaten utifrån det arbete som pågår i länet. Seminariet leds av forskningsinstitutet Ifous, som projektlett arbetet med översikten. På grund av hög efterfrågan ge seminariet vid två tillfällen samma dag.

Tider
Onsdag den 11 september, kl 09:00-12:00 (kaffe finns från 08:30) OBS! Fullsatt.
Onsdag den 11 september, kl 13:00-16:00. OBS! Fullsatt.

Anmälan
Görs via den orangea rutan ovan senast den 21 augusti 2019.
Vänligen kontakta Andreas Jacobsson för väntelista: andreas.jacobsson@ifous.se

Frågor
Kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
karin.hermansson@ifous.se

Ladda ned beskrivning
Ladda ned och skriv ut PDF

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen.

Seminarierna genomförs hösten 2019.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.