Seminarieserie: Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län

I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro vilket är ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. För att stödja och förstärka det arbetet bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län tillsammans med Ifous under våren 2020 in till en kostnadsfri seminarieserie.

Vid fyra tillfällen under våren ordnas seminarier på aktuella teman. Under tre timmar ges möjlighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra kommuner i Stockholm län.

Seminarieserien är öppen för alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro. Varje seminarium är fristående och man kan därför delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är kostnadsfritt.

LADDA NED SAMMANFATTNING

Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?

Datum: 13 februari, 13.00-16.00

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i fem olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan mellan socialtjänst och skola

En nyckel till att främja skolnärvaro är samverkan mellan skola och socialtjänst. Ibland kan lagstiftning och sekretessbestämmelser uppfattas komplicerade och därför hindra nödvändig samverkan – men behöver det verkligen vara det?

Datum: 17 mars, kl. 13.00–16.00

Titta på seminariet i efterhand

Seminariet spelades in och finns nu tillgängligt i tre olika delar.

Titta på seminariet här

Seminarium 3: Så främjar vi skolnärvaron hos barn som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa

Genom tidiga insatser kan skolfrånvaro förebyggas för många riskgrupper, till exempel för barn med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Men hur upptäcker och hjälper vi barnen på bästa sätt?

Datum: 16 april, kl 09.00-12.00.

Mer information och anmälan

Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?

Datum: 26 maj, kl. 13.00–16.00

Mer information och anmälan

Forskningsöversikt om ungas skolnärvaro

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. För att undersöka vad som främjar barn och ungas skolnärvaro har Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tagit fram en forskningsöversikt.

Ta del av forskningsöversikten här

 

Om Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Det görs genom att stödja praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Ifous vänder sig främst till skolhuvudmän samt organisationer med ett tydligt skolfokus, och drivs non-profit.