Seminarieserie: Främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro i Stockholms län

I många kommuner i Stockholms län pågår satsningar för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro. För att stödja och förstärka det arbetet bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län tillsammans med Ifous under hösten 2019 in till en kostnadsfri seminarieserie.

Vid fyra tillfällen under hösten ordnas seminarier på aktuella teman. Under tre timmar ges möjlighet att få kunskap om det aktuella temat och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra kommuner i Stockholm län. Seminarieserien är öppen för alla som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro. Varje seminarium är fristående och man kan därför delta vid ett eller flera tillfällen. Deltagande är kostnadsfritt.

OBS! Samtliga seminarier är fullsatta.
Vänligen kontakta Andreas Jacobsson för väntelista: andreas.jacobsson@ifous.se

Ladda ned och skriv ut översikt
Ladda ned PDF

Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Vid seminariet presenteras en helt ny forskningsöversikt som sammanfattar kunskapen om vad som är effektiva insatser för att främja skolfrånvaro. Forskningsöversikten har sammanställts av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, och granskats av Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms universitet.

Datum: 11 september, 09.00-12.00 & 13.00-16.00

Mer information och anmälan

Seminarium 2: Att agera tidigt för att förebygga skolfrånvaro

Den kunskap som finns om att motverka och förebygga skolfrånvaro pekar på vikten av att upptäcka tidiga signaler hos elever, och att agera i ett tidigt skede. Men hur gör man det i praktiken? Det är några av de frågor vi kommer att samtala om med Malin Gren Landell, leg. psykolog och författare under seminariet. Malin har på regeringens uppdrag utrett frågan om att vända skolfrånvaro till skonärvaro.

Datum: 9 oktober, kl. 13.00–16.00

Mer information och anmälan

Seminarium 3: Samverkan för att förebygga skolfrånvaro

Hur gör vi för att samhällets olika aktörer, som exempelvis skola, socialtjänst och vård, bättre ska kunna samverka för att hjälpa barn och ungdomar som riskerar att hamna i problematisk frånvaro? I samtalet medverkar bland andra Johan Hallberg, rektor för Malmaskolan i Kolsva och Ann Lindström Gottfridsson, som delar med sig av den så kallade Lidingömodellen.

Datum: 5 november, kl 13.00-16.00.

Mer information och anmälan

Seminarium 4: Ungas egna erfarenheter av skolfrånvaro och vägen tillbaka

Hur upplever unga som själva varit i lång skolfrånvaro, vad som hjälpte dem tillbaka? I det här seminariet får du träffa ungdomar som själva varit frånvarande från skolan under längre perioder. De berättar om sina upplevelser och vi för ett samtal om vad som krävs för att komma tillbaka till skolan. Medverkande är Anton Lindvall, ambassadör Hjärnkoll, Elisabeth Persson, forskare vid högskolan i Borås och Marie Gladh, leg. lärare och magister i specialpedagogik, i dag rektor på Sunnerbyskolan i Nynäshamn.

Datum: 5 december, kl. 09.00–12.00

Mer information och anmälan

 

Om Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola
Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Det görs genom att stödja praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Ifous vänder sig främst till skolhuvudmän samt organisationer med ett tydligt skolfokus, och drivs non-profit.