Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro – enligt forskningen

Datum: 13 februari 2020
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör? Den 13 februari anordnades seminariet om skolnärvaro som nu finns tillgänglig i sin helhet nedan. 

Titta på seminariet

Hela föreläsningen är fördelad på fem olika klipp med olika fokusområden.

Del 1: Introduktion

Del 2: Trygghet och delaktighet 

Del 3: Goda lärmiljöer

Del 4: Organisatorisk medvetenhet

Del 5: Evidensbaserade metoder i arbetet med att främja barns och ungas närvaro i skolan

Transforming Inclusive Education

Här kan du ta del av klippet Shelley Moore: Transforming Inclusive Education som visades under seminariet.

Visa klippet

Om seminariet

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län genomför under 2020 en rad aktiviteter inom detta område, varav en är spridning av översikten om vad som främjar barns och ungas skolnärvaro.

Under seminariet presenterades forskningsöversikten Skolnärvaro – En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan som gjorts och sammanställts av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, och granskats av Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms universitet. Under seminariet gavs tillfälle att diskutera forskningsresultaten utifrån det arbete som pågår i länet. Seminariet leddes av forskningsinstitutet Ifous, som projektlett arbetet med översikten.

 

Forskningsöversikt om ungas skolnärvaro

Ytterligare en aktivitet som tagits fram i arbetet mot förbyggande av skolfrånvaro är en forskningsöversikt om vad som främjar barns och ungas skolnärvaro. Forskningsöversikten är framtagen i samarbete med Ifous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

Läs mer och ta del av rapporten här

 

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.

Läs mer om seminarieserien här.