Regioners arbete under pandemin

Sveriges kommuner arbetar på många olika sätt med att främja, förebygga och ge stödinsatser för  psykisk hälsa i kristid. Det finns många exempel på arbetssätt och lösningar runt om i landet. Listan växer hela tiden – låt oss hjälpas åt att samla in och sprida dessa och lära av varandra.

Insamlingen av exempel sker inom ramen för den öppna samordningen för psykisk hälsa i kristid. Insamlingen påbörjades under inledningen av pandemin 2020. Resultatet sammanställs och publiceras löpande på den här webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?