Utveckling av tidiga och förebyggande insatser till barn och unga – spridning av erfarenheter från socialtjänsten i Hässelby-Vällingby av att göra en genomlysning

Datum: 23 september 2020, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt, länk skickas ut efter att du anmält dig 1-2 dagar före webbinariet
Målgrupp: Politiker, chefer och medarbetare inom socialtjänst eller annan verksamhet med uppdrag att arbeta med förebyggande och tidiga insatser till barn och unga.

Det här eventet har passerat.

Vilka barn riskerar att inte få rätt stöd i tid och vad beror det på? Hur kan socialtjänsten utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga och förebyggande insatser?

Om webbinariet

Socialtjänsten i Hässelby-Vällingby har under 2019, med stöd av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, gjort en genomlysning av sin verksamhet och sökt svar på dessa och andra frågor. Med detta som utgångspunkt har de påbörjat en utveckling av sin verksamhet.

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län bjuder in dig som arbetar inom kommuner och stadsdelar som vill utveckla arbetet med förebyggande och tidiga insatser till barn och unga. Under förmiddagen kommer du att få veta hur genomlysningen genomförts, vilka resultaten blev och hur socialtjänsten i Hässelby-Vällingby kommer att arbeta vidare med hjälp av det underlag som har tagits fram. Du kommer också att få veta mer om vilket stöd som finns för socialtjänsten i kommuner och stadsdelar som vill utveckla sitt arbete med tidiga och förebyggande insatser.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn kommer att berätta om varför det är viktigt att arbeta med tidiga och förebyggande insatser ur ett ungdomsperspektiv och hur unga kan göras delaktiga i den här typen av utvecklingsarbete.
Du kommer också att få ta del av goda exempel på tidiga insatser i samverkan från några kommuner i landet.

Ladda ned inbjudan för mer information

Program

9.00-9.05
Välkomna (Åsa Danielsson, moderator)

9.05-9.20
Hur kan politiker skapa förutsättningar för tidiga insatser och samverkan? (Susanne Nordling (MP) ordförande Psykiatri, Beroendevård och Psykisk hälsa i Region Stockholm; Jan Jönsson (L) socialborgarråd i Stockholms stad; Isabel Smedberg-Palmqvist (L) skolborgarråd i Stockholms stad)

9.20-9.30
Vad pågår nationellt i arbetet kring tidiga insatser? (Linda Rydberg Jensen, SKR)

9.30-9.40
Paus

9.40-9.55
När behövs en genomlysning? (Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby; Anna Lindskog, bitr. avdelningschef Socialförvaltningen och Andrea Hormazabal, avdelningschef avdelningen barn och unga Hässelby-Vällingby)

9.55-10.25
Vilken kunskap gav genomlysningen och hur har den använts i verksamheten? (Rebecca Hedenstedt, processledare avdelningen barn och unga Hässelby-Vällingby och Pontus Andersson, Lumell)

10.25-10.40
Nästa steg i utveckling av tidiga och förebyggande insatser (Brita Svensson, teamchef Vällingbyteamet och Carolina Widén, skolkurator Vällingbyskolan).

10.40-10.50
Frågor (mejlas under webbinariet till maja.hagstrom@storsthlm.se)

10.50-11.00
Paus

11.00-11.15
Presentation av mall för inmatning av data i samband med genomlysning (Pontus Andersson, Lumell och Rebecca Hedenstedt, processledare avdelningen barn och unga Hässelby-Vällingby)

11.15-11.20
Erbjudande inom UPH Stockholms län (Maja Hagström, projektledare UPH Stockholms län)

11.20-11.30
Frågor (mejlas under webbinariet till maja.hagstrom@storsthlm.se)

11.30-11.45
Hur kan barn och unga göras delaktiga i den här typen av utvecklingsarbete? (Linn Englund, Maskrosbarn)

11.45-12.00
Avslut och medskick

Frågor

Kontakta Maja Hagström på maja.hagstrom@storsthlm.se