Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Datum: 26 maj 2020
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?

Titta på seminariet

Föreläsningen är fördelad på två klipp med olika fokusområden.

Del 1 – Forskningsgenomgång och utredningsprocessen

Del 2 – Kartläggning, Analys och Återgivning

Om seminariet

Under seminariet presenterades bland annat ett nytt stödmaterial som kan användas för att få till en bra och strukturerad kartläggning av varför ett barn eller ungdom är frånvarande. Seminariet leddes av leg Psykolog Malin Gren Landell.

Frågor

Andreas Jacobsson
Projekt- och processledare Ifous
andreas.jacobsson@ifous.se

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.