Seminarium 4: Så arbetar ni med strukturerade kartläggningar för att hitta orsaker till skolfrånvaro

Datum: 26 maj 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Seminariet är kostnadsfritt
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län
Anmälan

Med hjälp av rätt frågor och bemötande kan orsaken till problematisk skolfrånvaro hos ett barn identifieras och tidiga insatser sättas in. Men hur hittar vi roten till problemet?

Välkommen till ett seminarium som leds av leg Psykolog Malin Gren Landell. Under seminariet presenteras bland annat ett nytt stödmaterial som kan användas för att få till en bra och strukturerad kartläggning av varför ett barn eller ungdom är frånvarande. Tillsammans med de andra deltagarna får du också möjlighet till utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Om stödmaterialet

Stödmaterialet tas fram under våren av Malin Green Landell på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län och Ifous. Stödmaterialet innehåller både en översikt av vad forskningen kan lära oss om strukturerade kartläggningar och konkreta tips.

Frågor

Andreas Jacobsson
Projekt- och processledare Ifous
andreas.jacobsson@ifous.se

Ladda ned beskrivning

Ladda ned och skriv ut PDF

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.